Tin tức

Hà Nội khởi công đường trên cao đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở

Tuyến đường trên cao có chiều dài hơn 5 km kết hợp mở rộng đường dưới thấp có tổng vốn đầu tư hơn 9.400 tỷ đồng.

«